Suite # 32, Al Amna Plaza, 2nd Floor, M.A. Jinnah Road +92 300 8114765 info@dmkhr.com

Chief Consultant

 1. Rahim B. Qasmani

Management Team

 1. Ahmed Saeed Khan
 2. Faheem Sheikh

Executive Search Team

 1. Mishkat Lodhi
 2. Maryam Riaz
 3. Muntaha Tariq
 4. Hafiz Ahtesham Ali
 5. Sabir Ahmed
 6. Anusha

Processing Team

 1. Javed Khan

Admin & Accounts Team

 1. Saifullah
 2. Shahzad Rajan

 

Recent Updates